Behöver du ett speciallarm?

Läs in...

 • Acceleration
 • Andningsfrekvens
 • Antal
 • Bilder
 • Blodtryck
 • Data från magnetkort
 • Data från RFID-tag
 • Drifttid
 • Effektförbrukning
 • Flöde (gas + vätska)
 • Färg
 • Gaskoncentration
 • G-kraft
 • Hastighet
 • Knapptryck
 • Körsträcka
 • Ljudnivå
 • Ljusstyrka
 • Luftfuktighet
 • Läge
 • Längd
 • Magnetism
 • Mänsklig närvaro
 • Position
 • Puls
 • Resistans
 • Spänning
 • Streckkoder
 • Ström
 • Temperatur
 • Tryck
 • Varvtal
 • Vibration
 • Vikt
 • Vinkel
 • Vätskenivå

... och ...

 • Gör adress från position
 • Kryptera
 • Lagra i databas
 • Lagra i USB-minne
 • Lagra på minneskort
 • Lagra som tex tfil
 • Lagra som xml-fil
 • Larma vid ställbar nivå
 • Skicka som fil
 • Skicka som SMS
 • Skicka via GPRS
 • Sortera
 • Visa på display, färggrafik
 • Visa på display, text
 • Visa på flygfoto
 • Visa på karta
 • Visa som sorterad lista
 • Väga värden mot varandra
 • Överföra via radio 20-500m

... som du ser

 • I din mobil
 • I din PC
 • På en websida
 • I ett e-mail
 • På en storbildsskärm
 • Överförd till Ert datasystem