Amigo TOOLS
en betrodd plattform enligt Sveriges smartaste företag


Nyhet:
SSAB väljer Amigo Tools.
Alandia Security väljer Amigo Tools.

Välkommen till en enklare vardag!

Rapportsystem för Android™

Amigo Tools är ett komplett och lättanvänt system för att distribuera ut uppdrag till anställda, låta dem rapportera in i realtid och säkerställa att de alltid har rätt information tillgänglig för att effektivt utföra sitt arbete. Amigo Tools kan installeras på alla typer av Android™ baserade enheter, både enklare och mer stöttåliga beroende på användningsområde. Amigo Tools är webbaserat varför det inte kräver en omständig installation utan allt hanteras av oss tillsammans med ledande driftspartners i Sverige.

Varför TOOLS?

 • Enkelt att använda och administrera.
 • Snabb rapportering och bra statistik.
 • Bra pris, låg startkostnad och kort ledtid innan ni är igång.

Möjligheter

 • Rond och utryckning
 • Handels
 • Störning och fastighetsjour
 • Ordningshållning

Prismodell

Ni betalar en engångssumma (startkostnad)  för:

 • Uppsättning av server/dispatch på egen subdomän.
 • Skapande av administratör.
 • Skapande av licenser (användare).
 • Anpassning av logotype och kontaktinfo.
 • Upplägg av rapporter.
 • Utbildning och support.
Därefter betalar ni endast för det antal aktiva licencer ni nyttjar i systemet. Med licens menar vi mobil enhet som används för att rapportera in till servern, det kan vara valfri Android™ baserad smartphone eller surfplatta.


Kontakta oss gärna för offert!
Azir Butt
azir@amigotools.se
070-727 37 44

Godkänd!
Efter kontroll och granskning  av såväl Länstyrelsen och Data-inspektionen är  Amigo Tools en godkänd plattform för rapportering.

Intresserad av TOOLS?

Dispatch via webben

Amigo Tools

Tjänsten ger er och era kunder stora möjligheter att effektivisera ert arbete på ett kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga kvalitet. Genom rapportertings och analsyverktyget kan ni på ett effektivt och visuellt sätt inte bara visa på utfört arbete utan också få fram underlag för på hur kvaliteten kan ökas ytterligare genom t.ex. punktinsatser. Allt arbete dokumenteras varför du aldrig missar att fakturera ett uppdrag eller använt material.
 
Via Amigo Tools kan ni enkelt följa dina resurser i realtid via t ex Google Maps. Amigo Tools sparar all information under abonnemangstiden varför du inte löper någon risk att förlora någon information. Amigo Tools är designat att vara lättanvänt för dig, era kunder och dina anställda varför ni inte behöver tidskrävande och kostsamma utbildningar.

Funktioner

Distribution av uppdrag
Via webverktyget kan du och dina kunder enkelt distribuera uppdrag till dina anställda. Systemet har stöd för integration mot larmcentraler där de anställda vi handenheten automatiskt får uppdragen tilldelade till sig och via en enkel knapptryckning kan bekräfta uppdragen.
 
Rapportering
Via Amigo Tools kan de anställda effektivt rapportera in allt sitt arbete på fältet vilket säkerställer kvaliteten samt att du aldrig missar att fakturera ett uppdrag eller använt material. Amigo Tools ger dina anställda möjligheter att enkelt dokumentera med hjälp av handenhetens kamera.
 
Streckkoder/ RFID
Via Amigo Tools kan dina anställda läsa av streckkoder och RFID taggar som underlag för att de varit vid avtalad plats på rätt tid.
 
Avvikelsehantering
Via Amigo Tools kan du enkelt definiera upp regler i enlighet med kundavtal. I det fall en anställd missar en uppgift får han automatisk en varning till handenheten. Väljer han trots allt att stänga uppdraget på grund av t e x tidsbrist informeras du automatiskt och kan på så sätt säkerställa att uppgiften trots allt utförs alternativt förekomma kunden.
 
Positionering
Via Amigo Tools GPS stöd kan du positionera och följa dina anställda i realtid, vilket ökar både dina anställdas trygghet och kvaliteten på utfört arbete.
 
Objektsinformation
Via Amigo Tools säkerställer du att din anställda allt har den senaste informationen om objekten, förväntade åtgärder och instruktioner.
 
Material och resursdatabas
Amigo Tools ger dig möjlighet att lägga in material med prislistor som automatiskt underlag för fakturering samt all utrustning som används av de anställda som objektnycklar mm.
 
Analys och rapportverktyg
Med hjälp av Amigo Tools kan du förenkla dina kundrelationer då du enkelt kan ta fram och distribuera lämpligt underlag i visuella rapporter med diagram och grafer för rapportering och analys. Genom en knapptryckning skickas rapporterna till alla berörda mottagare.

 

Några kundreferenser

SOB Säkerhet Ordningsbevakning

Upplands Väsby | Stockholm
Referens: Rani Sirafi
www.sob.nu

CSG Commuter Security Group

Stockholm | Örebro
Referens: Azir Butt
www.commutersecurity.se

Addici Security

Stockholm | Göteborg | Gävle | Helsingborg | Uppsala
Referens: Joakim Orning
www.addici.se
 

Security Assistance

Malmö | Helsingborg
Referens: Rickard Svensson
www.secass.se

SRSB Sverige

Kalmar
Referens: Daniel Jansson
www.srsb.se

City Protection Group (CPG)

Göteborg
Referens: Nicklas Johansson
www.cpgbevakning.se

Lugna Gatan

Stockholm
Referens på förfrågan
www.lugnagatan.fryshuset.se

Rapporter - Några exempel

Egna rapporter

Vi hjälper er att skapa egna rapporter som passar era kunders önskemål och era krav. 

I mobilen - Några exempel

Inloggning med pinkod

Med en knapptryck får ni snabbt info om objektet.

Lista över anställda

När ni loggar in på objeketet får ni fullständigt info.

Lista över arbetsordrar 

Visar de olika typer av rapporter som finns.

Varje arbetsorder innehåller objekt/kunder 

Visar en dropdown  av val som finns till de  oilika typer av rapporter.