Effektivt larmsystem för byggarbetsplatser

Mobilt bygglarm

De ledande byggföretagen i Sverige använder Amigolarm. Oftast hyr de tjänsten av sitt kontrakterade Bevakningsföretag. Detta mobila larmsystem har lett till många gripanden av tjuvar. Ett konstnadseffektivt larmsystem som bidrar till en lägre total skadekostnad.

  • Förrådscontainer.
  • Dieseldepåer.
  • Byggbodar.
  • Tillfälliga vitvarulager.
  • Fastigheter.
  • Entreprenadmaskiner.

Snabb installation

  • Placera mobillarmet i önskat utrymme.
  • Peka IR-detektorn mot önskad riktning.
  • Sänd ON-kommandot till larmet.

Relaterade produkter:

 

Trådlöst larmsystem

Placera ut valfritt antal larm på strategiska platser på byggarbetsplatsen, det kan vara NEO 320 med IR eller NEO 2900 av valfri modell.


Dessa larmar till en NEO 2900 med GPS. Denna sänder i sin tur larmet vidare till Larmcentralen. På detta sätt kan Ni ha en Larmcentralsuppkoppling och valfritt antal Amigo NEO i drift. Larmcentralen ser också positionen på karta och har lättare att verifiera larmobjektet.