Fordon och transport

Övervakning av brott som drabbar transporter och åkerinäringen. Systematiska brott mot varuleveranser, dieselstölder. Ett automatisk larmsystem för stöldbegärliga transporter som behöver övervakas lite extra.

Amigo Cargosystem

Både förarhytten och lastutrymmet säkras med IR-
detektorer, dessa är anslutna till en NEO-larmsändare (bilder ovan).
Larmsändaren är bl.a. utrustad med:

  • Kraftfull GPS för positionering vid larm.
  • IR-detektorer.
  • Vibrationssensor.
  • 12/24V laddare.
  • Backup-batteri upp till 14 dygn.

Scenario - Exempel

Lastbilen anländer till Geofence-zon, t.ex. en terminal där lastning normalt sker. Inom denna zon kan larmet stängas av-/ sättas på via chaufförens NEO 200.


När lastbilen lämnar zon A så aktiveras larmet auto-matiskt. Larmet kan endast stängas av då lastbilen är inom en given Geofence-zon, t.ex. en terminal där godset skall lossas.

Ankarvakt

Med ankarvakt kan chauffören stanna och ta rast på ett antal förprogrammerade Geofence-zoner. Om fordonet stannar på annan plats sänds larm till larmcentralen.

Fjärrkontroll i personlarmet

Personlarmets funktionsknapp (1) programmeras att sända SMS till fordonslarmet NEO 2900 Cargo. NEO 200 blir därmed en fjärrkontroll för av-/ pålarmning av fordonet och-/eller lastutrymmet. När larmet i fordonet är aktiverat blinkar en röd lysdiod på personlarmet (2).