Fordonslarm... forts.

Flödet av gods ökar konstant och transportsektorn är en snabbt växande bransch. Den är oerhört utsatt för stölder och är i behov av driftsäkra och flexibla lösningar! Amigolarm förekommer ofta i övervakade transporter.

Larm med positionering

Beroende av larmbehov anpassas utrustningen och dess funktioner. I vissa fall behövs automatiska funktioner för att reducera mänskliga fel och i andra fall är behovet av lång drifttid det avgörande. Amigo är ett skal- och anpassningsbart larmsystem som optimeras för uppdraget.

Larm i lastutrymme

En eller flera sensorer inställda på att detektera intrång eller rörelse genererar larm till förvalda mottagare. Antingen en fast installation eller temporärt mobilt larmsystem, en flexibel lösning för användning i flera fordon.

GPS-positionering vid larm

Vid händelse av intrång eller rörelse sänds ett larm till Larmcentralen. De ser fordonets position och kan förmedla en insats till platsen. NEO 2900 kan anslutas till bilens larm eller centrallås och även meddela föraren direkt.

Personlarm för chaufförer

Många förare uppskattar att ha ett personlarm då de kan råka ut för en olycka eller bli överfallna. Möjligheten att ha snabb åtkomst till assistans är viktig! Larmet kan vara mobilt eller fast installerat.

Exempel på automatiskt larm

Funktionen anpassas efter Ert behov. Ett larm kan per automatik sättas på om den befinner sig i-/ eller utanför ett visst geografiskt område. Vara anstängt under färd och påslaget då fordonet står stilla eller bara kunna stängas av då det befinner sig inom ett Geofence område.

Landbyte

Om ett fordon lämnar landet kan ett larm sändas till valfri mottagare om att det inte längre befinner sig i Sverige. Detta kan vara en larmorsak eller en information till trafikledaren.

Grovpositionering

En larmsändare kan med hjälp av GSM-masterna ange en grov positionering. Om fordonet stannar eller larmar så sänds ett meddelande med exakta GPS-koordinater. Ett bra system för tågfrakter och godsvagnar.

Kyla-/värme

Erhåll larm från övervakade transporter där en viss
temperatur ej får under- eller överstigas. Ställbar sensor med över/under eller avvikelse från given temperatur.