Ett komplett system för handelstrygghet

Amigo är ett modernt och effektivt larmsystem specifikt anpassat för handelstrygghet. Amigo används dagligen i köpcentrum och bevakningsringar av Sveriges ledande butikskedjor.

Enkelt och snabbt

Med en diskret knapptryckning påkallar du hjälp utan att väcka någon uppmärksamhet. Larmet sänds direkt till väktarna. De ser i sin display att just du behöver assistans.

 

Diskret

Om en hotbild uppstår är det obekvämt och olämpligt att lyfta luren för att ringa väktaren. I vissa situtationer kan det uppfattas som provokativt och förvärra situationen.
Tryck på larmknappen istället!

Några referenser

 • EMPORIA, Malmö.
 • Eurostop, Halmstad.
 • Kista Galleria, Stockholm.
 • Heron City, Stockholm.
 • MOOD, Stockholm.
 • Nordby Shoppingcenter, Strömstad.
 • Gränby Centrum, Uppsala.
 • Valbo Köpcentrum, Gävle.
 • Birsta Handelsområde, Sundsvall.
 • Åkersberga Centrum.
 • Bevakningsring, Uppsala City.
 • Bevakningsring, Halmstad.
 • Bevakningsring, Linköping City.
 • Bevakningsring, Stockholm City.
 • Bevakningsring, Göteborg City, m.fl.

En tryggare arbetsmiljö!

Tryck hellre på knappen två gånger för mycket än en gång för lite.

 

Exempel på bra tillfällen att trycka:

 • Du upplever en situation som obehaglig trots att det inte hänt något. Ren magkänsla!
 • Det finns folk i butiken som uppvisar ett beteendemönster du uppfattar som hotfullt.
 • Kända snattare eller förörvare i butiken.
 • Då du upptäcker eller misstänker snatteri.

Mobil Larmcentral

Klicka för förstoring!

Bråklarm

När du trycker en gång på larmknappen sänds ett larm till väktarens Amigo Mobile. I displayen visas en orange markering, ni vill att väktaren besöker butiken.

Om du trycker två gånger i följd på larmknappen sänds larmet som ett prioriterat larm (rödmarkerat).

 • Om ditt butikslarm understiger 25 % i batterikapacitet sänds ett lågbatterilarm till väktarens Amigo Mobile.
 • Vid larm kan väktaren ringa till butikslarmet för att lyssna på händelseförloppet.
 • För att förebyggaolovlig avlyssning kan väktaren endast ringa och aktivera mikrofonen efter larm.