Personlarm kopplat till larmcentral.

Receptionen ska fungera som ett informationscenter samtidigt som säkerheten är prioriterad. Det är ofta det första och sista en besökare ser av företaget, så ett professionellt och engagerat bemötande är viktigt för att verksamheten skall fungera smidigt med hög säkerhet. Vi tillhandahåller personlarm och säkerhetssystem för receptionister och receptionsväktare.