Riksteatern har valt Amigo Mobile och larmsändare för nödlarm från vilorummen.

Att använda Amigolarm i våra vilorum kändes som en självklar lösning för oss. Fördelen ligger i att de är helt installationsfria och larmar till vår receptionists Amigo Mobile telefon. Om receptionisten har något ärende i lokalerna så bär hon med sig denna, alltså når larmen från vilorummen alltid fram.

Systemet är baserat på Amigo 1.2.3, ett komplett larmpaket med både mobiltelefon (Amigo Mobile Smartphone) och valfritt antal larmsändare. Då larmsystemet inte är fast monterat kan det användas vid andra sammanhang också, t.ex. vid farliga scenarbeten eller tillfälliga larm.