Amigo Sordo - Det första mobila brandlarmet för hörselskadade

Ett samarbete mellan Riksteatern, Amigo Alarm och Samsung Electronics.

Uppdraget är att utveckla ett mobilt brandlarm för Tyst Teater som är en professionell ensemble inom Riksteatern. Då de har ett rikt utbud av teaterföreställningar, seminarier och workshops turnerar de oavbrutet i Sverige och utomlands. Utöver de nordiska länderna har ensemblen gästatbland annat Österrike, Sydkorea, Argentina, Frankrike, Tyskland, Ungern, USA och Rumänien.Samarbetsprojekt pågår med Uganda, Sydafrika, Indien och Norge.


”Lösningen som Amigo Alarm presenterat är något som vi sedan länge sökt efter och nu äntligen funnit en leverantör till. Det var på Skydd 2008 mässan som vi fick kontakt med Amigo.” säger Robert Broström på Riksteatern.

”Att vara hårdvaruleverantör till detta spännande projekt är för oss mycket intressant. Projektet ingår i vårt uppdrag och vision att utveckla innovativa produkter för att skapa nya marknader förbåde oss och våra kunder. Att våra mobiltelefoner av säkerhetsexperter har bedömts som det bästa alternativet, glädjer oss såklart mycket.” säger Michael Alström product marketing manager på
Samsung Electronics Nordic.

Systemet bygger på Amigo Mobile Server, Amigo 290, Smartphones och ruggade mobiltelefoner från Samsung.

 

Om ett brandlarm utlöses på t.ex. ett hotell kommer sensorerna att larma till den mobila servern, den kommer i sin tur att sända larm till teatergruppens mobiltelefoner. Med ett enkelt användargränssnitt där användarna ”loggar på” servern då de är inom Riksteaternslokaler eller på turné, fördelen ligger i enkelheten.