Larma till dina kollegor från din egen mobil.

Amigo Alert +

Mjukvaran fungerar som Amigo Alert med tillägget att den även sänder bilder från mobilens kamera till vår säkra server. Bilderna kan fungera som bevismaterial och sänds med ca. 1 bild/sekund (beroende på uppkopplingshastighet).

  • Larm till flera mottagare (även larmcentral)
  • Position genom telefonens GPS
  • Sänder bilder till säker server

Larmsystemet.

Amigo Alert består i princip av 4 delar:

  • Din mobiltelefon
  • Amigo Alert mjukvara
  • Dina kollegors mobiltelefoner
  • Server som tar emot och lagrar bilder

 

För övrigt gäller samma specifikationer som Amigo Alert.