Vi på Amigo Alarm

Styrelse

Björn Olof de Bonnenfant (f. 1955) 
Ordinarie ledamot , Styrelseordförande
E-Post: bdeb@amigoalarm.se 

Ronnie David Källberg (f. 1978) 
Ordinarie ledamot

Kundkontakt

Källberg, Ronnie (f. 1978)
Kundsupport
E-Post: rk@amigoalarm.se

Tillsynsbefattningar

Karlsson, Stig Sören (f. 1961)

Revisor
Lindebergs Grant Thornton AB