Registering

Det är viktigt att larmcentralen har ett bra underlag. Vid inträffad händelse måste vi ha en fullständig information om användaren och vilka åtgärder som skall vidtas.

  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • Ange gärna 2 sökvägar
  • Ange gärna 2 sökvägar
  • Ange gärna 2 sökvägar
  • Ovan avser registrering av åtgärdsunderlag, avtal för påskrift sänds till er separat.