NEO 2900 Custom

Ett smörgåsbord av larmmöjligheter! Vi skräddarsyr Er 2900:a precis som Ni vill ha den. Ett driftlarm som är anpassat efter Era specifika behov.

 

Anlut externa detektorer, blixtljus, sirén eller den kombination av detektorer Ni behöver. Vi kan tillverka småserier av speciallarm till mycket bra priser och kort leveranstid. Förklara för oss vilka behov Ni har, så kan vi hjälpa till med att föreslå en lösning.

Imponerande larmmöjligheter

 • Upp till 16 I/O. Standard 8 in + 8 ut (500mA).
 • Kraftig laddare, större batterier.
 • Reläutgång slutande + brytande 2A (sirén, blixtljus ...).
 • 1 - 2 analogingångar för mätning.
 • Ingång för 4-20mA industristandard sensorer.
 • Nivåsensor (tank/ diesellarm).
 • Kan bestyckas med GPS.
 • Kan bestyckas med accelerometer.
 • Kan bestyckas med kamera.
 • Kan bestyckas med display.
 • ... och några saker till.

Exempel - NEO 2900 Medix

NEO MEDIX är ett larm speciellt utvecklat för temperatur-övervakning av gods i transportflödet. Ett mobilt larm i flera utföranden beroende på användarens behov.

Fjärrövervakning temperatur

Läkemedel, kyl- och frysvaror. Om temperaturen i omedelbar närhet till godset sjunker eller överstiger ett förbestämt värde, sänds en signal till larmcentralen och SMS till valfri mobiltelefon, såsom trafikledare eller dylikt.

NEO Medix I

Basmodellen är avsedd för objekt där en person kan nås per telefon eller positionen för lasten är känd.

 • 1 st. temperatursensor på 5 cm kabel.
 • Larmar vid över- eller undertemperatur.
 • Larmar vid temperaturavvikelse från förbestämt värde.
 • Inbyggt kraftfullt batteri.
 • 240V laddare ingår.
 • Larm upp till 7 mottagare.
 • Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på).
 • ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader.
 • SMS-varning vid låg batterinivå.
 • Levereras programmerad och klar att användas.
 • Kan anslutas till valfri larmcentral.

NEO Medix II (bild)

 • 1 st. temperatursensor på 5 cm kabel.
 • Inbyggd GPS-mottagare för positionering.
 • 12V anslutning för laddning i fordon.
 • Larmar vid över- eller undertemperatur.
 • Larmar vid temperaturavvikelse från förbestämt värde.
 • Inbyggt kraftfullt batteri.
 • 240V laddare ingår.
 • Larm upp till 7 mottagare.
 • Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på).
 • ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader.
 • SMS-varning vid låg batterinivå.
 • Levereras programmerad och klar att användas.
 • Kan anslutas till valfri larmcentral.

Specifikation

Normalt levereras NEO MEDIX färdigkonfigurerad och klar att användas.

 • Slå på strömbrytare 1 (brytare 2 har ingen funktion).
 • Placera larmet vid godset.
 • Meddela larmcentralen instruktioner.
 • Var noggran med batteriladdningen. När grön diod slocknar är batteriet fulladdat.
 • Blå diod blinkar, kontakt med GSM-nät = OK.