Zoniths smarta larmlösning ger din personal möjlighet att larma både inomhus i era lokaler och utomhus vid t.ex besök hos kund eller patient.

Zonith Personlarm
Alltid trygg oavsett vart du befinner dig

Allt som behövs för att enkelt kunna larma och få direkt assistans på en arbetsplats. 
ZONITH’s personalsäkerhetslösning är särskilt framtaget för arbetsmiljöer där din personal, besökare etc behöver kunna lokaliseras omedelbart oavsett om de befinner sig utomhus eller inomhus. Med Zonith erbjuds en trygg arbetsplats där det ges möjlighet att lokalisera och direkt åtgärda hotfulla situationer.

INOMHUS
Via ett trådlöst bluetooth-nätverk som installeras i byggnaden har larmen uppkoppling överallt i byggnaden. Ett larm med position sänds direkt till exemplevis några av kollegorna, säkerhetsvakter och/eller till larmcentral. 

UTOMHUS & NÄR MAN BESÖKER OLIKA PLATSER
Den som arbetar utomhus eller besöker kunder/patienter använder Zoniths ID bricka med en diskret larmknapp på baksidan.
ID-brickan kopplas till personens Smartphone där larmet aktiveras via en app och positionen tas fram via GPS. Ett larm med en exakt position sänds till exempelvis några av kollegorna, säkerhetsvakter och/eller till larmcentral via det mobila nätverket.

Dessa komponenter kan ingå i en larmlösning för både inom- och utomhuspositionering


Trådlösa larmknappar 
Som kan monteras fast på lämpliga ställen i lokalerna.
(Bluetooth)Trådlösa Mottagare
För postionering och larm. 
(Bluetooth)
 Pop-up-meddelande vid larm
Larmmeddelande på personalens datorer. 


App på personalens SmartPhones
För att larma, positionera och ta emot larm. ID bricka med larmknapp
För att snabbt och diskret kunna larma vid plötslig hotbild på arbetsplatsen  eller på annan plats utomhus.

Kontakta gärna Ronnie för mer information om Zoniths larmlösning

Ronnie Källberg

Service, support och leverans
E-post: rk@amigo.se
Telefon: 035-104 888
Mobil: 072-701 13 00

Ladda ner produktblad

Infoblad om Zoniths Personalsäkerhetslösning

Tekniska specifikationer: