Amigo Track

Amigo Track är ett komplett och lättanvänt system för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller smart-phone. Med Amigo Track får du en mobil GPS positionerings-tjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kart-underlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp.

 

Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Du växlar enkelt karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Du kan få larm via SMS, e-mail eller direkt på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm.


Med Amigo Track finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar från kundens sida. All data sparas i en säker datamiljö i 24 månader.

Funktioner

Spårning och sökning

Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i EmCom systemet sparas i 24 månader.

 

Larm

När EmCom tar emot ett larm indikeras det på skärmen samt att SMS och e-mail skickas till förvalda mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm. Det finns inga begräsningar i antal mottagare och alla larm sparas i en larmlogg.

 

Livelink

En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller e-mail och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsatts kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål.

 

Områdesbevakning

Här kan du enkelt, med hjälp av "staket", markera och aktivera ett eller flera områden. När något av dina GPS enheter lämnar eller kommer till ett aktiverat område skickas ett SMS eller e-mail direkt med uppgift om vilket larm det rör sig om. Ett område kan vara en adress, en kommun eller ett land, det finns inga storleksbegränsningar. Områdesbevakning erbjuder en kvalitativ säkerhetslösning för bl.a. utsatta personer.

 

Separationslarm

När avståndet mellan två GPS enheten överstiger eller understiger ett inställt värde skickas larm automatiskt. Även användbart vid besöksförbud.

 

Rapporter

Systemet kan generera ett stort antal färdiga rapporter för visning på skärm eller nerladdning i olika filformat. Färdväg, körjournal, larmrapport, stopprapport, batterirapport, temperaturrapport och hastighetsrapport är några exempel.

 

Hastighetskontroll

När en GPS enhet överskrider en förutbestämd hastighet skickas ett SMS eller e-mail.

 

No Contact

Få ett SMS eller e-mail när ett larm inte rapporterat till EmCom under en förutbestämd tidsperiod.

 

Driftlarm

Få SMS eller e-mail när kollegan startar larmet och börjar arbetspasset.

 

Batterilarm

Bestäm själv vid vilken batterinivå som GPS enheten skall skicka batterilarm.

 

Begränsningar i GSM-täckning

Få ett SMS eller e-mail när täckningen blir sämre och enheten börjar närmar sig det kritiska läget där den inte längre kan skicka larm.

 

Stöldskydd

Tack vare en inbyggd skaksensor i larm kan du få ett SMS eller e-mail när GPS enheten kommer i rörelse.

 

Man Down

När lutningen går över en viss tröskel i någon riktning skickas automatiskt ett larm efter en förutbestämd tid.

 

Temperaturkontroll

Systemet kan övervaka temperaturen i lastutrymmet och säkerställa din del av kylkedjan. Skapar såväl larm som fullständiga rapporter, vilka redogör för temperaturhistoriken i minsta detalj.

 

Timerlarm

NEO 400 kan efter en förutbestämd tidsperiod automatiskt skicka ett larm om användaren skulle vara medvetslös eller på annat sätt oförmögen att själv kunna larma. Timerlarmet aktiveras, förlängs och avaktiveras genom att trycka på en funktionsknapp.

 

Rörelsedetektor

Utrustad med en IR-detektor kan en GPS enhet detektera rörelse i det rum eller objekt som övervakas. När enheten detekterar rörelse skickas larm omgående via SMS eller e-mail.

  • Körjournal.
  • Dieselstölder.
  • Billarm.
  • Alkolås.

 

Amigo Track i samarbete med:

Kontakta oss för mer information: