Amigo Tools är ett komplett och lättanvänt system för att:

Amigo Tools - I realtid såklart!

Verksamhetsstöd

Amigo Tools är ett verksamhetsstöd som effektiviserar och kvalitetssäkrar Bevakningsföretagens dagliga arbete.

 

Väktare kan arbeta med Amigo Tools i sin Smartphone* och rapportera alla händelser på fältet på ett enkelt, användarvänligt och säkert sätt.

 

*Amigo Tools finns för Windows och Android.

 

 

Arbetsordrar distribueras via WEB gränssnitt.
Information om objekt, åtgärder, instruktioner tillgängliga i handenheten. Alla incidenter rapporteras i realtid med checklista, bild, position. Stöd för positioner via streckkoder, RFID, GPS.
Automatisk rapportering via e-mail/web + Chat

Lansering snart!

Mjukvaran har hårdtestats under en längre tid och är snart redo för den officiella releasen. Välkommen att  kontakta oss för mer information.

  • All information om objekt och åtagande finns tillgänglighet i handenheten.
  • Vid missade uppgifter varnas användaren alternativt arbetsledaren.