Personlarm - Överfall

Kund: Kommun.
Användare: Socialtjänstens personal.
Miljö: Hembesök klienter och särskilda boenden.

Arbetsgivaren har för sin personal tecknat avtal för personlarm med anslutning till larmcentral och väktarutryckningar.
Om en användare känner sig hotad eller råkar komma i en besvärlig situation finns det en handlingsplan som innefattar bl.a.:

  • Personlarm anslutet till larmcentral.
  • Kontaktlista att informera om händelsen.
  • Polis meddelas.
  • Väktare skickas till platsen för kontroll/assistans.