Ensamarbete - Risk för olycka

Kundkrav:

  • Stöttålig larmsändare med LTE/GPS.
  • Möjlighet till fallarm.
  • Egenkontroll, sända ett testlarm till applikation i egen mobil.


Personal som utför service och installationsarbeten runtom hela Sverige. De har i sin vardag att klättra upp för telestolpar och master. Om en olycka sker så kan användaren trycka på larmknappen, skulle användaren t.ex. falla så utlöses ett automatiskt larm till larmcentralen.