Säkra transporter

Funktion:

  • Lastbil larmad i förarhytt och i lastutrymme.
  • Chauffören kan styra larmet i förarhytten från sin NEO 400, vilken samtidigt är hans personlarm.
  • Larm i lastutrymme kan enbart styras centralt från åkeriets ledning.
  • Larm om lastbil stannar på otillåten rastplats eller vid ruttavvikelse.

 
Lösning:

  1. NEO 400 till chaufför.
  2. NEO 500 med 2 IR i fordon.
  3. Webtjänst med karta, geofence och körjournaler.


Uppdragsgivaren ställer dessa krav på åkeriet för att få utföra vissa högriskskörningar med stöldbegärligt gods.