Parkeringsvakter - En utsatt yrkesgrupp!

När en hotbild uppstår kan användaren enkelt sända ett larm till Larmcentralen med hjälp av personlarmet.

Snabbhet

Amigo personlarm är det snabbaste och effektivaste sättet att tillkalla hjälp. Kortare inställelsetider för t.ex. polis eller ambulans ger en tryggare arbetsmiljö.