Amigo SOLO

Provlarm till din egen mobiltelefon. Enkelt presenterat i en applikation (Android)

Genom att trycka på en funktionsknapp på ditt NEO 400 personlarm sänder du ett testlarm till din egen mobiltelefon.

  • Kontrollera att din GPS-position är aktuell.
  • Vistats inomhus under en längre tid? Kontrollera att larmet har uppdaterat sin position.
  • Skall du gå in i ett område där du vet att du kommer att tappa GPS-position. Kontrollera att positionen är aktuell vid eventullel larmhändelse.

Kostnad: Årsavgift/ licens.