NEO 2901

En plattform gjord för att skapa unika larmlösningar

Ibland är det svårt att föklara vad NEO 2901 är...
Vi kan börja med att att säga att det är en stöt- och vattentålig larmsändare som ät avsedd att användas för tillfälliga larminstallationer. NEO 2901 kan bestyckas med olika sensorer beroende på vilken produkt ni behöver skapa.

 • Det är en mobil larmväska i miniformat.
 • Det är en spårsändare för fordonspositionering.
 • Det är en enhet som kan spraya en förövare med DNA.
 • Det är ett diesellarm som larmar om något stjäl diesel.
 • Det är en temperaturövervakare.
 • Det är en trådlös larmväska.
 • Det är ett mobilt brandlarm
 • Det är en centralenhet för flera larmknappar...
 • ... det är vad du behöver att det skall vara. Berätta!

Några exempel

För den tekniskt intresserade

 • Upp till 16 I/O. Standard 8 in + 8 ut (500mA).
 • Kraftig laddare, större batterier.
 • Reläutgång slutande + brytande 2A (sirén, blixtljus ...).
 • 1 - 2 analogingångar för mätning.
 • Ingång för 4-20mA industristandard sensorer.
 • Nivåsensor (tank/ diesellarm).
 • Kan bestyckas med GPS.
 • Kan bestyckas med accelerometer.
 • Kan bestyckas med kamera.
 • Kan bestyckas med display.
 • ... och många saker till.

NEO 2901 IR

Ett mobil IR-larm avsett att övervaka tillfälliga objekt. Med en sensor som klarar 7 m övervaking och skickar larm till larmcentral och/eller flera mobiltelefoner.

 • Containerlarm
 • Bygglarm

* Går länga på batterier men kan anslutas till fast ström.
* Kan ha en eller flera IR-detektorer på valfri kabellängd.
*Sänder larm till valfria mottagare, även larmcentral.

NEO 2901 GPS

En mobil spårsändare som rapporterar till larmcentral och/eller er mobiltelefon, avsedd för spårning och positionering av fordon och försändelser.

*Kan ställas in att rapportera kontinuerligt till NEO Track server.
*Rapport eller larm vid start/stop.
*Aktiv GPS när larmet är i rörelse.

NEO 2901 Hydro

Stoppa ner trycksensorn i botten på en "farmartank" och få larm om någon stäl diesel. Larmet har en ibyggd timer så den kan sköta av- och påslag själv, skiljer även på vardag och helg.

*Övervaka små eller stora dieseltankar.
*Vibrationssensor fungerar som sabotagelarm.
*Stöldlarm eller driftlarm? Mäter från 0,5 cm till 3m.
 

NEO 2901 Special

Berätta för oss hur din lösning är, vi skapar en produkt som utför det ni önskar, några exempel är.

 • Larmväska med trådlösa detektorer (RF) som i system kan anvandas som larmväska.
 • Temperaturlarm som varnar vid över/under temperaturer vid t.ex. mat eller läkemedelstransporter.
 • System för att spraya DNA-lösning på tjuvar.
... vi ser fram emot ditt speciella önskemål!

NEO 2901 "R"

Mer info kommer. Kontakta oss om ni vill ha förhandsinformation om systemet.

 • Trådlösa detektorer kommunicerar med NEO 2901.
 • Vid triggning sänder NEO 2901 larmsignal till både larmcentral och andra sekundära mottagare.