Alerty

Alerty är en mobilapplikation som skapar en tryggare arbetsmiljö genom personlarm.

Med Alertys mobila personlarm kan du larma förvalda kollegor genom att ringa ett videosamtal alternativt ett röstsamtal. Samtidigt skickar appen även en karta som beskriver var du befinner dig. Om du valt att ansluta larmcentral kopplas samtalet till larmcentral.

Vid ett videosamtal filmar kameran under tiden larmet är aktivt, kollegor kan man se och höra larmsituationen direkt i appen.

Notera att Alerty är tyst, ingen ljudsignal när larmet aktiveras. Endast en diskret vibration utlöses som kvittens att larmet aktiverats.

Läs mer på Alertys hemsida: getalerty.se