Nyckelfuntioner

100% Realtid

Du, din personal, anställda och kunder har alltid har korrekt- och uppdaterad information.

 

Låg hårdvaruinvestering 

Systemet fungerar på de flesta mobila enheter, vilket begränsar behovet av investeringar i nya eller ytterligare maskinvaror.

 

Användarvänligt

Amigo Tools är designat med enkelhet i fokus. Den logiska utformningen gör att ytterst liten support behövs. 

 

Lätt att implementera

Begränsad påverkan på existerande rutiner, lätt at integrera i Ert nuvande arbetssätt.