Personlarm - För er trygghet!

För en relativt låg kostnad kan ett företag öka tryggheten för medarbetare. Personer med utsatta positioner och med riskfylld verksamhet såsom exempelvis ensamarbetare, skogsarbetare och socialarbetare kan med Personlarm snabbt få hjälp i en nödsituation.

 

Med ett tryck på larmknappen får SOS-operatören information om vem den nödställde är, vilken position han eller hon har samt hjälpbehovet.

 

Utöver personens identitet kan annan information om t.ex. arbetsgivare, kontaktpersoner, behov av speciella mediciner etc. lagras och läggas ut på larmdatorns bildskärm. På så vis kan hjälppersonal komma bättre förberedd.

 

 

När ett larm utlöses kopplas omedelbart en förbindelse upp med larmcentralen. Via GPS kan operatören se vem som larmat och var den larmande befinner sig. Beroende på händelsens art och individuell larmplan ser Larmcentralen till att snabbt larma ut rätt hjälpinsatser t.ex. räddningstjänst, polis, väktare eller ambulans och på så vis minskas skadeverkningarna. En trygg vetskap för utsatta personer.

 

Marknadens bredaste sortiment av egenutvecklade och svensk-tillverkade personlarm. Genom innovation och nära samarbete med våra kunder erbjuder vi lösningar för en tryggare arbetsmiljö. Gör som världens ledande bevakningsföretag, använd Amigo!

 

Relaterade produkter:

  • NEO 300 Butikslarm för fasta larmadresser.
  • NEO 400 Marknadens mest funktionella personlarm.