Våra paketerade lösningar
 Allt ingår till en fast månadsvgift.
Ingen investering i hårdvara eller dolda avgifter! 

GRUNDPAKET PERSONLARM

Ingår i alla våra nedan tjänster:

Ladda ner produktblad

Nova 350 och abonnemang - paketlösningar

➽ BASIC

For er som vill ha intern larmmottagning

Denna tjänst vänder sig till er som inte önskar ansluta larmet till någon larmcentral. Antingen kan ni själva att ta emot larm eller så är ni nöjda med SMS* till en eller flera kollegors mobiltelefoner. Larmet kan även ringa upp till ett nummer för att koppla upp ett 2-vägs samtal.

 • Larm till egen personal.
 • Vid larm vidtar ni åtgärd själva.
*SMS:et innehåller information om vem det är som larmat och en kartlänk till Google Maps så ni kan se positionen på en karta.

Tips! Ta emot larm med någon av våra larmmottagare: Amigo Mobile, NEO Track
eller varför inte göra ett Cherrysystem av era larm?

Ni erhåller Grundpaketet med larmsändaren programmerad att skicka SMS till en eller flera mottagare.

Avtalstid: 12, 24 eller 36 månader.

Faktureras årsvis i förskott, startkostnaden debiteras på första årsfakturan.
 

Beställning

➽ STANDARD

Ett paket som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Med denna tjänst ansluts larmet till vår certifierade larmcentral*. Våra operatörer är i tjänst 7/24/365 för att ta emot larm och vidareförmedla åtgärd. Vid larm ringer även larmet automatiskt till larmcentralen så att operatören kan lyssna på situationen och därmed kunna bedömma situationen, eller om användaren önskar även tala med operatören för vidare instruktioner.

Ensamarbetarlarm
Med tjänsten Standard vänder vi oss till er som har ett yrke med förhöjd risk-
eller hotbild.

* Val av larmcentral
Vi samarbetar med Security Assistance och föreslår dem som standardval.
Självklart kan ni ansluta er till andra larmcentraler om ni föredrar det. 

 • Grundpaketet
 • Anslutning till larmcentral.


​Avtalstid: 12, 24 eller 36 månader.

Faktureras kvartalsvis i förskott, startkostnaden debiteras på första fakturan.

Beställning

➽ PROFESSIONAL

Vår mest sålda paketlösning & marknadens mest prisvärda personlarmstjänst

Denna tjänst är till för er som klassar personlarmet som skyddsutrustning.
Vid larm så meddelas Polis och vi skickar en väktare till platsen för kontroll och assistans. Några exempel på användare är:

 • Väktare och ordningsvakter.
 • Parkeringsvakter.
 • Kontrollanter och delgivningsmän.
 • Personer som gör hembesök inom vård och psykiatri.
Inkommet larm till larmcentralen har status "överfall" och kommer att prioriteras framför alla andra larmtyper.
 • Grundpaketet.
 • Anslutning till larmcentral.
 • Polis meddelas.


.
​Avtalstid: 36 månader.

Faktureras kvartalsvis i förskott, startkostnaden debiteras på första fakturan.

Beställning

➽ CLOSE PROTECTION

När kraven är högt ställda

Om ni genom er position eller på grund av t.ex. er ekonomiska situation kan komma att utsättas för hot eller angrepp kan det finns behov av personskyddstjänster.

Utökat säkerhetsskydd med eller utan personskyddsväktare 
En personskyddsväktare har till uppgift att skydda en enskild person från ett direkt fysiskt angrepp eller annan kränkande handling.
Målsättningen med det utökade säkerhetsskyddet är att med hjälp av så små ingrepp som möjligt och med minimal inverkan i en persons tillvaro uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå.

Detta kan göras bl.a. genom åtgärderna som presenteras till höger:

 • Riskhantering
 • Personligt säkerhetsprogram
 • Rådgivning
 • OnCall
 • Personskydd
 • Resurskoordinering
 • Utlandsskydd

Önskar ni bli kontaktad?

SaaS - Security as a Service

 • Fast månadskostnad.
 • Certifierad larmcentral för larmmottaganing
  och larmförmedling.
 • Utbildning, support och uppföljning.Larmanslutning sker endast till larmcentraler som uppfyller branschens högt ställda certifieringskrav.

Intresserad av personlarm?

Samtliga priser är exklusive moms. Frakt ingår!