IP66 vad innebär det?

IP klassning har både med åtkomst och miljö att göra, exvis att man petar med föremål eller att det regnar på apparaten i fråga, tålighet mot damm är en viktig del om elanläggningarna skall finnas i särskilt dammiga utrymmen, exempel på dammiga utrymmen är lador inom jordbruket där damm från hö och spannmål kan bli både brand och explosionsbenäget. Oftast är det en elsäkerhetsfråga.

Första siffran anger:

0 inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät

Andra siffran anger:

0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten, apparaten får

    en lutas mer än 15 grader från normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten max vinkel 60

    grader.
4 Skyddade mot strilande vatten alla vinklar.
5 Skyddad mot vatten från munstycke.
6 Skyddad mot kraftig överspolning av      

   vatten, munstycke sjö etc.)

7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta  

   skada.
8 kan nedsänkas långvarigt i vatten.